GGZ Groep logo

banner slaap

Bij kortdurende slapeloosheid is er meestal een duidelijke oorzaak of aanleiding aan te wijzen. Vaak betreft dit psychosociale problematiek, stressvolle gebeurtenissen die recent hebben plaatsgevonden of een lichamelijke klacht zoals pijn. Bij slapeloosheidklachten die langer bestaan en waarbij geen duidelijke psychische of lichamelijke klachten aanwezig zijn, is een oorzaak vaak moeilijk te achterhalen. Er kan sprake zijn van chronische stress of een slechte slaaphygiëne (gedragingen die een goede nachtslaap in de weg staan en de slaapklachten in stand houden). Soms lijkt er ook een erfelijke aanleg te zijn voor slapeloosheid.

Overige slaapstoornissen hebben een meer lichamelijke component, maar de exacte oorzaak is vaak nog onbekend. Bij narcolepsie (slaapstoornis waarbij men overdag vaak slaperig is) wordt onder andere gedacht aan betrokkenheid van bepaalde genen of neurotransmittersystemen in de hersenen. Het Restless Legs Syndrome (onrustige benensyndroom) blijkt vaak erfelijk en ook hierbij lijken bepaalde stoffen in de hersenen een rol te spelen. In geval van een slaapgebonden ademhalingsstoornis kan er sprake zijn van een anatomisch afwijking die leidt tot het dichtvallen van de keel. Ook overgewicht kan hierbij een rol spelen. Gebruik van alcohol of andere middelen kan leiden tot verslapping van de spieren, met hetzelfde effect. Verder kan de oorzaak liggen in een stoornis in het ademhalingscentrum van de hersenen.

Een ontregeling van het slaap-waakritme (de cyclus die 24 uur duurt) kan ontstaan door het (langdurig) werken in wisselende diensten zoals bij een ploegendienstsyndroom, of het overschrijden van tijdszones bij reizen. Bij het slaap-waakritme speelt melatonine, een hormoon dat door het lichaam aangemaakt wordt, een belangrijke rol. Normaal gesproken is er een toename in de aanmaak van melatonine in de loop van de avond, met een piek aan het begin van de nacht. Daarna neemt de hoeveelheid melatonine geleidelijk weer af. Een vervroegde of vertraagde slaapfase gaat vaak gepaard met een verkeerde timing in de aanmaak van melatonine. Dit kan biologisch bepaald zijn.

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap