GGZ Groep logo

Er zijn veel wetenschappelijke publicaties waarin de effecten van CES zijn onderzocht. We zullen er hier een tweetal studies uitlichten waarin de effectiviteit van de Alpha-Stim onderzocht is.

 


Barclay & Barclay 2014: A Clinical Trial of Cranial Electrotherapy Stimulation for Anxiety and Comorbid Depression.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24856571/

Methode:

In deze studie werden patiënten gebruikt die gediagnosticeerd waren met een angststoornis. Een gedeelte van deze patiënten had tevens een depressie. De patiënten werden ingedeeld in twee groepen: De Alpha-Stim groep en de placebo groep. De patiënten in de Alpha-Stim groep kregen een werkende Alpha-Stim die ze dagelijks 1 uur dienden te gebruiken, 5 weken lang. De placebo groep kreeg een niet-werkende Alpha-Stim die ze ook dagelijks 1 uur diende te gebruiken. Zowel de onderzoekers als de patiënten wisten niet welke patiënten in de placebo groep zaten. De Alpha-Stim groep bestond uit 57 patiënten en de placebo groep bestond uit 51 patiënten.

Resultaten:

Na 5 weken was er een statistisch significant verschil tussen de twee groepen te zien in de score op een angstvragenlijst en een depressievragenlijst. In figuur 1 en figuur 2 is het verloop van deze scores te zien. Bij de groep die de Alpha-Stim behandeling kreeg is de vermindering van angst- en depressieklachten veel sterker dan bij de placebogroep. Dat de placebogroep ook een daling van de klachten liet zien is toe te schrijven aan het placebo-effect.

Alpha Stim Onderzoek

Figuur 1. De verandering in angstklachten als gevolg van de Alpha-Stim behandeling (blauw) en de placebobehandeling (rood).

 

Alpha Stim Onderzoek

Figuur 2. De verandering in depressieklachten als gevolg van de Alpha-Stim behandeling (blauw) en de placebobehandeling (rood).

Conclusie:

De resultaten van deze studie bevestigen de resultaten van eerdere studies naar CES behandeling: Dat CES een effectieve behandeling is voor angststoornissen met comorbide depressie. De patiënten rapporteerden geen bijwerkingen van de behandeling.

 Morris et al., 2019: Clinical effectiveness and cost minimisation model of Alpha-Stim cranial electrotherapy stimulation in treatment seeking patients with moderate to severe generalised anxiety disorder. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31103808/

Methode:

161 patiënten met de primaire diagnose GAD (Gegeneraliseerde Angststoornis) kregen dagelijks 1 uur CES behandeling met de Alpha-Stim gedurende 6 tot 12 weken. In deze studie kregen dus alle patiënten de Alpha-Stim behandeling en was er geen placebo groep. De patiënten kregen de Alpha-Stim behandeling in afwachting van de start van hun gesprekstherapie.

Resultaten:

45% van de patiënten bereikten remissie na 6 weken Alpha-Stim behandeling. Dit betekent dat de klachten dermate verminderd waren dat ze niet meer aan de criteria voldeden die nodig zijn voor de diagnose GAD. Voor stemming- en slaapproblematiek werden vergelijkbare effecten gerapporteerd. De effecten van de Alpha-Stim behandeling waren na 12 weken nog steeds zichtbaar. Na de Alpha-Stim behandeling had nog slechts de helft van de patiënten gesprekstherapie nodig. Gemiddeld werd er op die manier €600,- bespaard.

Conclusie:

Alpha-Stim behandeling kan een effectieve behandeling bieden voor patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis. Wanneer de Alpha-Stim wordt toegepast in de klinische praktijk, kan het tot een beduidende reductie van de kosten van een behandeling leiden.

Bezoek de website van alpha-stim voor meer informatie.

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2022 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap